С попълването и изпращането на настоящата форма давам съгласието си личните ми данни да бъдат събрани и обработени с цел отговор и подготвяне на оферта по направеното запитване. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с необходимостта, съответно последствията от предоставянето им. Запознат съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни. В случай, че желая личните ми данни изцяло да бъдат заличени, е необходимо да изпратя изрично писмено уведомление на  info.kidokidsplay@gmail.com. 

ПОСEТЕТЕ НИ

  • гр. София, бул."Черни връх" №100
    Paradise Center, ниво 1 /в ресторант MR.PIZZA/
  • info.kidokidsplay@gmail.com
  • +359 883 46 10 10
  • kidokids.play
  • Работно време: 10:00 - 22:00 ч.