Адрес

Адрес: бул. Черни връх 100

Телефон

+359 883461010

E-mail

info.kidokidsplay@gmail.com

Запитване

С попълването и изпращането на настоящата форма давам съгласието си личните ми данни да бъдат събрани и обработени с цел отговор и подготвяне на оферта по направеното запитване. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с необходимостта, съответно последствията от предоставянето им. Запознат съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни. В случай, че желая личните ми данни изцяло да бъдат заличени, е необходимо да изпратя изрично писмено уведомление на info.kidokidsplay@gmail.com.